Gå til hovedindhold

Ordblinderisikotest:

Ordblinderisikotesten giver mulighed for at undersøge elever i 0.-1. klasse. Testen giver et billede af, hvorvidt elev har vanskeligheder med lydprincippet – og dermed være i risiko for at udvikle ordblindhed.

DVO-screening for ordblindhed:

Dansk videncenter for ordblindhed udviklede i 2007 en procedurer til identifikation af elever i risiko for ordblindhed. Testen benyttes på 3. klassetrin.

Ordblindetest fra Undervisningsministeriet:

Den nationale ordblindetest kan bruges til at identificere ordblindhed hos elever/studerende på tværs af uddannelser – lige fra slutningen af 3. klasse til de videregående uddannelser. Den kan bidrage til en mere ensartet udredning af ordblindhed på tværs af kommunegrænser og uddannelser.