Gå til hovedindhold
Services

Info til underviserne om refusion via STUK

Både abonnement og træk på din restbevilling betales af det enkelte studiested. Studiestedet får efterfølgende refusion fra STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet):
  1. Bevillingen bliver godkendt af STUK via bevillingssystemet US2000. Husk at leverancestatus skal være sat til ”BESTILT” for at SPS-bevillingen bliver synlig for Nota.
  2. Første gang du/eleven bestiller, streamer eller downloader modtager studiestedet en faktura på abonnementet fra Nota.
  3. Abonnementet trækkes fra den samlede bevilling.
  4. Evt. produktion på restbevillingen trækkes og faktura sendes til studiestedet.
  5. Studiestedet søger refusion fra STUK.

Det er ikke muligt at overføre restbevilling til næste semester.

Bevillingen skal genansøges hos STUK hvert semester, uanset uddannelse.

Forårssemestret går fra 1. januar til og med 30. juni.
Efterårssemestret går fra 1. juli til og med 31. december.

Kontakt Skole- og Studieservice:

Åbningstider: mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-12

Tlf.: 39 13 46 00

Mail: stud@nota.dk