Gå til hovedindhold
Services

Eksamen

Nota Studieservice producerer eksamensopgaver efter behov til studerende med syns- eller læsehandicap.

Hvis du skal til eksamen (skriftlig eller mundtlig), er det muligt at få produceret opgaven, så de tekniske hjælpemidler du anvender, kan læse den. Det er uddannelsesstedet, der bestiller eksamensopgaven på dine vegne, så du skal kontakte SPS-vejlederen for at få hjælp. Eksamensopgaver, der skal produceres af Nota Studieservice, skal bestilles minimum 4 uger før eksamen. Det betyder, at du skal kontakte SPS-vejlederen endnu tidligere, for at alle tidsfrister kan overholdes.

Til synshandicappede vil eksamensmaterialet typisk blive leveret som en word-fil. Ved visse eksaminer kan det være nødvendigt at producere dele af eksamensteksten som LaTeX eller taktilt materiale. 

Til ordblinde vil materialet blive leveret som en pdf-fil, og disse kan indeholde skrivbare felter.

Kontakt Skole- og Studieservice:

Åbningstider: mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-12

Tlf.: 39 13 46 04

Mail: stud@nota.dk