Gå til hovedindhold
Aktuelt

Projekt Treslået Tovværk skal styrke trivsel og læring blandt ordblinde gymnasieelever

Et to-årigt udviklingsprojekt på Gymnasiet Skjern peger på, at en indsats med fordel kan bringe flere aktører i spil: den enkelte elev, lærerne og klassefællesskabet.
31. januar 2023
Elever og lærere kigger sammen på pc

Lærernes kendskab til de ordblinde elevers vilkår og udfordringer er et væsentligt element i projektets treslåede indsats. Dette billede er taget under en workshop på Gymnasiet Skjern, hvor elever guider lærere i brugen af læse- og skriveteknologier.

En helhedsindsats

Nota har talt med projektleder Sidsel Stenbak, der er pædagogisk konsulent i Center for Vejledning, Ringkøbing-Skjern Kommune. Hun fortæller om projektets afsæt: ”Vi har længe vidst, at der sidder ordblinde elever i alle klasser på gymnasiet. Vi har bare ikke vidst, hvad vi skulle stille op med den viden”. 

Der var behov for at sætte særligt fokus på de ordblinde elevers muligheder for at deltage på lige fod med alle andre elever, og Center for Vejledning søgte derfor om udlodningsmidler til et to-årigt udviklingsprojekt.

”Vi ville etablere en helhedsindsats, og vi ville fokusere på det faglige fælleskab. Det var vigtigt for os, at få bragt både elever, undervisere og klassefællesskabet i spil”, fortæller Sidsel Stenbak.

Projektet blev derfor formet af tre tråde – det treslåede tovværk -  som tilsammen skal skabe lige muligheder for læring for alle:

  • Den enkelte elev med ordblindhed skal styrkes i brugen af læse- og skriveteknologier (LST)
  • Lærerne skal have viden om ordblindhed og tilbydes didaktiske værktøjer
  • Klassefællesskabet skal inddrages – viden om og forståelse for den ordblinde kammerats vilkår, spiller en vigtig rolle

 

Elever og lærere er sammen om at udvikle   

Sidsel Stenbak fortæller, at der i projektets indledende fase, blev afholdt fokusgruppeinterview med gymnasiets ordblinde elever: ”Vi spurgte, hvad der ville kunne gøre den største forskel hurtigst muligt for eleverne. Vi endte med en liste med 43 punkter, herunder OCR-behandling af alle tekster og opmærksomhed på, at højtlæsning i klassen kan være en særlig udfordring”.

Dernæst blev der etableret en arbejdsgruppe med syv lærere og fire elever. Gruppen fik til opgave at idé-udvikle ud fra samme spørgsmål: Hvad kan få størst effekt hurtigst muligt?

Arbejdsgruppen udpegede otte temaer som fokusområder, blandt andet ”fra mundtlighed til skriftlighed”, ”feedback” og ”notater”. De otte temaer er efterfølgende blevet til en række værktøjer, der dels kan bruges af gymnasiet selv, men som også kan tjene som inspiration for andre.

Man kan finde alle værktøjer og produkter på projektets hjemmeside. Der er tale om videoer med tilhørende webartikler, podcasts med viden om ordblindhed og Vilde Ord - en afsluttende konference for fagpersoner på ungdomsuddannelser. 

Fremtidsperspektiver

”Vi har nået meget på de to år", konstaterer Sidsel Stenbak. ”Vi har nu solide bud på, hvad man som underviser kan gøre for at skabe lige læringsmuligheder for alle. Projektet har derudover givet os en række afledte erfaringer, som vi vil tage med videre”.

Center for vejledning afholder blandt andet workshops på 1. 2. og 3. årgang, hvor de ordblinde elever får øje på hinanden. Her sættes der en formel ramme med oplæg om ordblindhed, og den enkelte elev inviteres til at fortælle om, hvordan de oplever deres udfordringer: ”Vi opfordrer eleverne til at bruge hinanden – det er dem der er eksperterne”, siger Sidsel Stenbak.

Projektet har også resulteret i, at der nu er ansat studenter med ordblindhed som undervisningsassistenter. Deres kvalifikation er, at de er dygtige til at bruge deres LST, og deres opgave er at supplere SPS-vejledningen gennem f.eks. teknisk support til de ordblinde elever og at dele deres erfaringer med gode studiestrategier som ordblind.

Endelig skal alle ordblinde elever mødes med ledelsen en gang om året til et frokostmøde, hvor der bliver talt om eksamen på særlige vilkår.

”Når projektet slutter, er der lagt nogle fuldstændig klare skinner ud, som gymnasiet vil fortsætte med at tage i brug”, slutter Sidsel Stenbak.

Inspirationsmateriale til undervisere og vejledere

Eleverne har været med til at producere otte videoer, der illustrerer de forskellige fokusområder og didaktiske greb. Man kan for eksempel blive klogere på, hvordan man som underviser kan bruge screencast som feedbackværktøj, eller hvordan man kan lave et bibliotek med filmede begrebsforklaringer. Der er også en webartikel med tilhørende video, der handler om gruppearbejde i et ordblindeperspektiv.

Du kan finde videoer og webartikler på projektets hjemmeside ved at følge linket nedenfor. Du skal scrolle lidt ned på siden.

Vilde Ord – konference om ordblindhed

Vilde Ord handler om ordblinde elever på gymnasiet og henvender sig til alle relevante fagpersoner, undervisere, vejledere og ledere på gymnasier og andre ungdomsuddannelser i hele landet.

Konferencen byder blandt andet på elevfortællinger, en præsentation af projektets resultater og perspektiver samt mulighed for selv at dykke ned i projektets værktøjer.

Konferencen afholdes den 27. april på Gymnasiet Skjern.

Du kan finde program og tilmelde dig konferencen på projektets hjemmeside ved at følge linket nedenfor.