Gå til hovedindhold
Aktuelt

Bliv en god og bevidst lytter med Lydakademiet

Nyt undervisningsmateriale giver lærere og elever på mellemtrinnet og i udskolingen strategier til at arbejde med skønlitterære tekster på lyd.
23. august 2022
Elev arbejder føler på stof og lytter til lydfortælling

Lydakademiet er et undervisningsmateriale, der er udviklet i forbindelse med forskningsprojektet Reading Between Media. I artiklen fortæller Helle Bundgaard Svendsen, der er forsker ved VIA University College, om baggrunden for udviklingen af materialet.

Det kan være svært at læse tekster på lyd

”I projektet har vi undersøgt elever fra 8. klasses læseoplevelse af den samme fortælling i tre forskellige medieversioner - som papirbog, lydbog og digital fortælling. Særligt de interviews, der var knyttet til lydbogen, overraskede os”, fortæller Helle Bundgaard Svendsen.

”At sidde og lytte til en bog er måske sværere, end man lige regner med. Den gruppe, der lyttede til lydbogsversionen, havde svært ved at huske, hvad det var, de havde læst. Elevgruppen var også udfordret i forhold til, hvor de skulle gøre af deres krop, mens de lyttede. De sad i klassen ved deres computere, da det af praktiske årsager ikke var muligt at sende dem ud og gå eller gøre andre ting. Det blev meget tydeligt for os, hvor svært det er at sidde og lytte i et klasserum uden at lade sig forstyrre". 

"Vores undersøgelse viser, at en del af de ordblinde elever sjældent eller aldrig har haft dybe læseoplevelser. Vi er blevet rigtig gode til at sætte fokus på LST-strategier og til læsning af fagtekster i skolen, men vi har måske ikke haft så meget fokus på de ordblinde elevers læseforståelse og oplevelse af fiktive tekster”, fortsætter Helle Bundgaard Svendsen.

Strategier er udviklet i samspil med elever

Undersøgelsens resultater blev afsættet for udviklingen af Lydakademiet. 

"Rikke Ferslev, der er sprog- og læsevejleder, har været primus motor på skolen i arbejdet med Lydakademiet. Hun har været med til at udvikle materialet, og hun har afprøvet strategierne i både almene klasser og med mindre grupper af ordblinde elever. Corona og nedlukninger gjorde, at vi måtte afprøve materialet ad flere omgange. Undervejs talte vi med eleverne om, hvordan de oplevede strategierne”, fortæller Helle Bundgaard Svendsen. 

Fire elever samarbejder om opgaver i lydakademiet. Her mærker de på forskellige tekstiler

Undervisningsmaterialer med store inklusionsmuligheder

Forskningsprojektet har også resulteret i udviklingen af Skærmakademiet, der med sine syv film og tilhørende lærervejledning, præsenterer eleverne for strategier, der styrker dem i at blive aktive og bevidste læsere af digitale fortællinger og særligt skønlitterære e-bøger.

Helle Bundgaard Svendsen fortæller: ”Vi har gjort os umage med at lave strategier, der inviterer til, at man lytter og læser sammen. Det har derudover været et vigtigt kriterium for os, at strategierne i Lyd- og Skærmakademiet indeholder så lidt læsning og skrivning som muligt. Vi vil gerne aktivere andre sanser undervejs, så eleverne får en mere multisensorisk læseoplevelse".

"Materialerne giver mulighed for, at man i klassen kan være sammen om både strategiarbejde og læseoplevelser. Det er muligt at lave en klasseundervisning, hvor alle kan deltage ligeværdigt”, slutter Helle Bundgaard Svendsen.

Om Lydakademiet og Skærmakademiet

Lydakademiet er udviklet af Ayoe Quist Henkel, Rikke Ferslev, Kia Lundsgaard og Helle Bundgaard Svendsen.

Skærmakademiet er udviklet af Ayoe Quist Henkel og Alice Bonde Nissen.

Materialerne består af en række strategier, der hver især introduceres med små korte film. 

Materialerne er udviklet og afprøvet i forbindelse med forskningsprojektet Reading Between Media, som er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, VIA University College, Malmø Universitet og Silkeborg Kommune og er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Du kan læse mere om forskningsprojektet i artiklen her:

På Reading Between Medias projektside, kan du finde forskningsartikler, rapporter, links til Lyd- og Skærmakademiet samt to introfilm, hvor elever fortæller om deres oplevelser med at arbejde med de forskellige strategier.