Gå til hovedindhold
Services

Adgang til Skole- og Studieservice og SPS-bevilling

For at få adgang til brug af Notas Skole- og Studieservice, skal elever på ungdomsuddannelserne have en SPS-bevilling.

Har du som lærer/SPS-vejleder på en ungdomsuddannelse elever med et dokumenteret behov for læse-/skrivestøtte, kan du melde dem ind hos Nota. Eleverne bliver automatisk tilmeldt Nota, første gang de får tildelt en SPS-bevilling.

Elevens medlemskab af Nota og adgang til eksisterende bøger i biblioteket gælder også efter endt studietid.

Sådan får elever adgang til Skoleservice – ungdomsuddannelse

  1. Eleven går på en ungdomsuddannelse og har et dokumenteret læse- eller synshandicap
  2. (ordblindetest eller en lægeerklæring fra læge eller speciallæge).
  3. Skolens SPS-vejleder ansøger STUK om en bevilling, så eleven kan få OCR-behandlet studiebøger hos Nota.
  4. Eleven får besked i sin e-boks om, hvorvidt bevillingen er gået igennem eller ikke.
  5. Når eleven har fået adgang til Nota, kan skolen bestille (SPS-vejleder, læsevejleder eller lærer) bøger til eleven.

Bemærk: Din SPS-vejleder skal genansøge din bevilling hvert semester/halvår.

Hvad er en SPS-bevilling og et abonnement - og hvad dækker de?

Størrelsen på SPS-bevillingen afhænger af uddannelsestype, samt hvilket støttebehov eleven har (ordblind eller synshandicappet). En del af bevillingsbeløbet går automatisk til et abonnement på produktion af e-bøger hos Nota.

Abonnement

Abonnementet dækker produktion af nye studiebøger som e-bøger. Når en bog er færdigproduceret vil den kunne downloades fra Nota Bibliotek som Word eller pdf. Abonnementet dækker også produktion af eksamensopgaver, hvis eleven har behov for det.

Elevens abonnement trækkes første gang skolen bestiller en bog til eleven, eller når eleven streamer eller downloader en titel. Abonnementsbeløbet trækkes automatisk fra den samlede bevilling det pågældende semester.

Abonnementet trækkes kun én gang pr. semester, uanset hvor mange bøger der downloades/bestilles.

Restbevillingen

Restbevillingen er det beløb, der er tilbage, når abonnementsbeløbet er trukket fra bevillingsbeløbet.
Bestilles studiematerialer i formater, der ikke er indeholdt i abonnementet fx e- og i-bøger produceret af et forlag eller lydbøger med human tale, betales dette af restbevilling.

Skole- og Studieservice:

Åbningstider: mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-12

Tlf.: 39 13 46 00

Mail: stud@nota.dk

Kontaktcenter:

Åbningstider: mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-12

Tlf.: 39 13 46 00

Mail: nota@nota.dk