Gå til hovedindhold
Services

Skole- og Studieservice

Undervisningsmaterialer i et tilgængeligt format til elever og studerende i grundskolen, på ungdoms- og videregående uddannelser samt AMU, TAMU, AVU, FVU og FGU.
Notas logo for Undervisnings- og studieservice

Introduktion til Skole- og Studieservice

I Nota Bibliotek findes over 40.000 skole- og studiebøger. Gennem Skole- og Studieservice kan der bestilles undervisningsmateriale, der ikke allerede findes på Nota Bibliotek. For at gøre brug af denne service skal eleven have et dokumenteret syns- eller læsehandicap. På grundskoleniveau omfatter servicen kun elever med læsehandicap.

Det producerede materiale vil efterfølgende kunne downloades fra Nota Bibliotek og oplæses med den software eleven eller den studerende anvender.

Alle med dokumenteret læse- og synshandicap kan blive medlem af Nota og har dermed adgang til at finde eksisterende materiale.

Undervisningsmateriale bestilles på forskellig måde, afhængig af hvilket uddannelsestrin man er på. Studerende på en videregående uddannelse skal selv bestille deres bøger, imens elever i grundskolen, på en ungdomsuddannelse, på AMU, TAMU, AVU, FVU og FGU skal have bøger bestilt af deres underviser.

Studieservice

Er du studerende på en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse?

Er du elev eller underviser på en ungdomsuddannelse, på AMU, TAMU, AVU, FVU og FGU?

Skoleservice

Er du underviser i grundskolen?

 

 

Skole- og Studieservice:

Åbningstider: mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-12

Tlf.: 39 13 46 00

Mail: stud@nota.dk

Support:

For teknisk support kontakt Notas Kontaktcenter.

Åbningstider: mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-12

Tlf.: 39 13 46 00

Mail: nota@nota.dk