Gå til hovedindhold
Services

Studieservice - Ungdomsuddannelse

Elever med syns- eller læsehandicap på en ungdomsuddannelse, AMU, TAMU, AVU, FVU og FGU kan få undervisningsmateriale i et tilgængeligt format.
Piktogram af studenterhue

Elever på en ungdomsuddannelse og diverse voksenuddannelser, der er medlem af Nota, har adgang til et stort bibliotek af bøger og anden materiale til brug i uddannelsen.

Hvis en elev skal bruge en bog, der ikke er i vores bibliotek, så kan det bestilles via Notas Studieservice - ungdomsuddannelse.

Studieservice – ungdomsuddannelse tilgængeliggør bøger til elever med ordblindhed, synshandicap og andre handicap, der gør det vanskeligt at læse trykt tekst.

For hver ny bestilt og tilgængeliggjort bog bliver Nota Bibliotek større, til glæde for alle elever, der er medlem af Nota.

Hvordan får eleverne adgang?

Som medlem af Nota kan din elev downloade og læse alle bøger i Nota Bibliotek. Specialpædagogisk støtte, også kaldet en SPS-bevilling, kan som hovedregel give din elev medlemskab af Nota, hvis eleven ikke allerede er medlem.

En aktiv SPS-bevilling til Nota er nødvendig for, at der kan bestilles materialer til din elev, der ikke allerede ligger i Nota Bibliotek.

Først søg bog, så bestil bog

Elevens lærere, SPS-vejleder eller læsevejleder skal foretage bestillinger af elevens undervisningsmaterialer.

Læreren kan også få begrænset adgang titlerne i Nota Bibliotek. På den måde kan det blive lettere at planlægge undervisning til eleven.

Før bogen eller anden undervisningsmateriale bestilles til eleven, skal du – som lærer - finde ud af om det allerede er i Nota Bibliotek.

Hvis vi ikke vi har det du søgte, kan du bestille materialet via Studieservice – ungdomsuddannelse.

Bemærk, at de bestilte bøger vurderes i forhold til relevans inden de produceres i de tilgængeligt format af os.

Lærer til elev med et synshandicap

Synshandicappede elever har ofte mere individuelle behov med hensyn til, hvordan materialet skal være gjort tilgængeligt.

Eksamens- og prøvematerialer

SPS-bevillingen dækker også over at få produceret eksamen- og prøvematerialer.

Formater, priser og produktionstider

Studiebøger produceres og leveres som e-bøger. I ganske særlige tilfælde kan Nota beslutte, at en bog skal produceres som lydbog. Ved vurderingen lægges primært vægt på, om bogen er egnet til oplæsning med syntetisk tale, samt antallet af brugere, der har behov for bogen.

Vær opmærksom på, at produktionstiden bliver forlænget, hvis bogen skal indlæses som lydbog.

Kan jeg som lærer eller vejleder blive medlem af Nota?

Som underviser, SPS-ansvarlig eller læsevejleder til en elev med et syns- eller læsehandicap kan du også få adgang til Nota Bibliotek. Med et undervisermedlemsskab har du adgang til at læse 10% af hver bog.

Kontakt Skole- og Studieservice:

Åbningstider: mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-12

Tlf.: 39 13 46 00

Mail: stud@nota.dk

Brug for hjælp med teknikken?

For teknisk support ring eller skriv til Notas Kontaktcenter.

Åbningstider: mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-12.

Tlf.: 39 13 46 00

Mail: nota@nota.dk